Ποιος ειναι ο σκοπος;

Ο σκοπός του έργου είναι να διαφοροποιήσει θετικά και αποτελεσματικά στην περιοχή του Νομού Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, μία περιοχή της Ελλάδας με έντονα τα στοιχεία των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και της απομόνωσης, την υφιστάμενη κατάσταση των ηλικιωμένων.