Τροποι συνεισφορας στην τοπικη κοινωνια

Με την ενεργοποίηση των ηλικιωμένων που διαβιούν σε απομονωμένες περιοχές, που συχνά στην καθημερινότητά τους χρειάζονται και την φροντίδα (ενεργή παρουσία) των παιδιών και λοιπών συγγενών που δεν ζουν μαζί τους.

Με την δημιουργία ομάδων δράσης σε τοπικό επίπεδο (τοπικές συντονιστικές ομάδες-γερουσίες), με αναφορά σε τομείς ενδιαφέροντος της ομάδας στόχου (στέγαση, διατροφή, άθληση και φυσική δραστηριότητα, ψυχαγωγία, δικτύωση, επαφή με υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, πολιτική), για την επίτευξη διαγενεακής αλληλεγγύης.

Με την ενθάρρυνση για παραμονή στην εργασία και την καταπολέμηση των εργασιακών διακρίσεων λόγω ηλικίας.

Με την ενημέρωση υπηρεσιών και θεσμικών φορέων για την ενεργό και υγιή γήρανση με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Με την πίεση της κοινότητας για τη συμμετοχή ηλικιωμένων στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.

Με την παροχή προληπτικών υπηρεσιών υγείας με στόχο την μείωση των συναισθημάτων απομόνωσης.