Δικτυωση - Επικοινωνια

Περιλαμβάνει Δράσεις δικτύωσης  μέσα από επαφές με ανθρώπους εντός και εκτός της χώρας με σκοπό τη γνώση και τη μεταφορά καλών πρακτικών.

Παρουσίαση του  έργου από την υπεύθυνη της ομάδας έργου, Βελιβάση Αλεξάνδρα, Κοινωνιολόγο, στο 9ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο N.Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών
και 1ο Μεσογειακό Συνέδριο  Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων
στις 17 Μαίου 2015, στη Θεσσαλονίκη.

  

 

"Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς για μια Κοινωνία Συνοχής και Αλληλεγγύης "

Στο πλαίσιο της δικτύωσης με φορείς που ασχολούνται με την ενεργό γήρανση, η ομάδα του "Γηράσκω εν δράσει " συμμετείχε κάνοντας τη δική της παρέμβαση στην εκδήλωση "Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς για μια Κοινωνία Συνοχής και Αλληλεγγύης " όπου έλαβε χώρα εχτές το απόγευμα στην πόλη των Ιωαννίνων.